තම බිරිඳට පහරදෙන හිත්පිත් නැති අමනුස්සයෙක්..!! | man attack to his wife | Sirisara.lk
Sirisara.lk

තම බිරිඳට පහරදෙන හිත්පිත් නැති අමනුස්සයෙක්..!! | man attack to his wife

Washi Gurukam

| 2014.10.09 | 2014 10 09 | 2014,10,09 | 2014/10/09 | 2014-10-09 | 2014 10 09 | 2014 Oct 09 | 09/10/2014 | 2014 09 10 | 9 October 2014 (11:22 PM) | 2014.10.09 | 2014 10 09 Sinhala Funny Videos

Submitted by: Sirisara on 09 Oct 2014 (11:22 PM) |

තම බිරිඳට පහරදෙන හිත්පිත් නැති අමනුස්සයෙක්..!! | man attack to his wife

Telecast Time: Every Day 7pm to 8pm

About Video: sinhala funny videos download funny videos, funny videos 2016 Latest Video, SirisaraTV: Sinhala Sri Lankan Teledrama, Sinhala News, Sri Lankan TV Programs.

Recently Added Sinhala Teledrama

Sinhala Funny Videos
Pages: 1Watch All

Hiru News

  • COP24 deal to bring Paris pact to life - (Negotiators in Poland have finally secured agreement on a range of measures that will make the Paris climate pact operational in 2020. The Katowice agreement aims to deliver the Paris goals of limiting global temperature rises to well below 2C. However,... )
  • Sri Lanka beat India to win Emerging Cup - (Sri Lanka beat India by 3 runs to win the Asian Cricket Council’s Emerging Cup. Sri Lanka batting first in the final played in Colombo made 270 for 7 with Kamindu Mendis top scoring with 61. In reply India fell just short as they ended on 267 for... )
  • Gusty winds expected in few areas - (The MET Department said that the deep depression is located over the Southeast Bay of Bengal approximately 470 km’s east-northeast of Trincomalee. The system is very likely to move North – North-westwards and intensify further into a cyclonic... )
  • Former President Mahinda reveals the new target - (Former President Mahinda Rajapaksa said that since his objective to come in to power through a general election did not materialise he would be stepping down paving the way for the President to make suitable decisions. The Former President expressed these... )
  • New Prime Minister to be sworn in at 10.30 AM tomorrow; 30 Member Cabinet to take oaths on Monday - (UNP General Secretary Akila Viraj Kariyawasam said that UNP Leader Ranil Wickremesinghe will take oaths as Prime Minister at 10.30 AM tomorrow at the President’s Secretariat. Sources of the UNP said that the new Cabinet comprising 30 Ministers will... )